+48 22 610 02 52        centrum@migrant.pl

ZAPRASZAMY
Pon-Czw. 10.00-20.00

Czytelnia

Orędzie na Wielki Post 2022

Jeśli prawdą jest, że całe nasze życie to czas siania dobra, wykorzystajmy ten Wielki Post szczególnie, by zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr poranionych na drodze życia (por. Łk 10, 25-37). Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać potrzebujących; aby wołać, a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności. Wcielajmy w życie wezwanie do czynienia dobra wszystkim, poświęcając czas na miłość do najmniejszych i najbardziej bezbronnych, opuszczonych i wzgardzonych, dyskryminowanych i zepchniętych na margines (por. Fratelli tutti, 193).

Pełny tekst Orędzia papieskiego na Wielki Post 2022 można znaleźć pod tym linkiem: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html