ZAPRASZAMY
Pon i Śr  14.00-20.00
Wt i Czw 9.00-20.00

icon fb  icon yt

Czytelnia

WIADOMOŚCI         CZYTELNIA         MEDIA         GALERIA

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2013

(...) Wiara i nadzieja tworzą w sercach licznych migrantów nierozerwalną jedność, rodzącą się od momentu pojawienia się w nich pragnienia lepszego życia, połączonego często z chęcią pozostawienia za sobą «rozpaczy» wynikającej z niemożliwości budowania przyszłości. - napisał papież Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2013. Oto pełny tekst Orędzia.

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2012

"Migrancje a nowa Ewangelizacja" to temat papieskiego Orędzia na 98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2012. Papież napisał w nim m. in.: Uchodźcy proszący o azyl, którzy uciekają przed prześladowaniami, przemocą i sytuacjami stanowiącymi zagrożenie dla ich życia, potrzebują naszego zrozumienia i akceptacji, poszanowania ich ludzkiej godności i ich praw, a także muszą być świadomi swoich obowiązków.

Oto pełny tekst Orędzia.

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2011

Wszyscy należą do jednej rodziny - zarówno migranci, jak społeczności lokalne, które ich przyjmują - i wszyscy mają takie samo prawo do korzystania z dóbr ziemi, których przeznaczenie jest powszechne, jak uczy nauka społeczna Kościoła. Solidarność i dzielenie się są oparte na tej właśnie podstawie.

To słowa papieża Benedykta XVI, które wypowiada w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2011. Oto pełny tekst orędzia.

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2010

Choć "Konwencja o prawach dziecka" wyraźnie stwierdza, że zawsze trzeba działać w interesie małoletniego (por. art. 3), któremu przysługują podstawowe prawa osoby na równi z dorosłym, w rzeczywistości niestety nie zawsze jest to przestrzegane. W istocie, podczas gdy opinia publiczna jest coraz bardziej świadoma, że konieczne są bezzwłoczne i skuteczne działania w obronie dzieci, faktycznie wiele z nich żyje w opuszczeniu i są narażone na różne sposoby na wykorzystywanie.

Pełny tekst orędzia.

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2009

Również obecnie, w epoce globalizacji, (...) misja [Kościoła] ta obejmuje także - dzięki duszpasterskiej wrażliwości - zróżnicowany świat migrantów: studentów zamiejscowych, imigrantów, uchodźców, uciekinierów, przesiedlonych, włącznie z ofiarami współczesnych form niewolnictwa, takich jak na przykład handel ludźmi. Również dzisiaj trzeba głosić orędzie zbawienia z takim samym nastawieniem jak Apostoł Narodów, biorąc pod uwagę odmienne sytuacje społeczne i kulturowe oraz szczególne trudności każdego, związane z jego życiem migranta i podróżującego.

Pełny tekst orędzia.

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2008

Jak odpowiedzieć na oczekiwania młodych migrantów? Co czynić, aby im pomóc? Z pewnością należy przede wszystkim koncentrować się na rodzinie i szkole. Jak bardzo złożone są jednak sytuacje i jak liczne trudności, z którymi ci młodzi ludzie spotykają się w środowisku rodziny i szkoły! W rodzinach ulega osłabieniu tradycyjny podział ról, jaki istniał w kraju pochodzenia, i często jesteśmy świadkami starcia między rodzicami, którzy są przywiązani do swojej kultury, a dziećmi, które szybko przyswoiły sobie kulturę nowego środowiska społecznego. Nie należy też lekceważyć trudności, z jakimi zmagają się młodzi ludzie, gdy próbują przystosować się do systemu kształcenia obowiązującego w kraju, który ich przyjął.

Pełny tekst orędzia.